Контакти

Адрес и контакти

Залата се намира в София кв. Иван Вазов, Спортен комплекс Раковски.

Централен Полицейски Волейболен Клуб - София
гр. София, ул. Балша №18, спортен комплекс Раковски
Telephone: +359 896 80 41 61
FAX:
E-mail: info@cpvc-volley.com