Monthly Archives: октомври 2019

Свикване на общо събрание на Сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб

Съгласно чл. 26, ал.1 от Устава на сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб се свиква Общо събрание. Събранието ще се проведе на 18 Ноември 2019 г. на стадион „Раковски“ кв. Иван Вазов, София, ул. „Балша“ 18 при следният ред: Промени в Устава на клуба – съобразно изискванията на ЗФБС Освобождаване на членове от общото събрание и…
Read more