Monthly Archives: август 2020

Обява за свикване на общо събрание на Сдружение “Централен Полицейски Волейболн Клуб”

Управителния съвет на сдружение„ Централен полицейски волейболен клуб“ на свое заседание проведено на 04.08.2020 г., свиква Общо събрание на клуба, което да се проведе на 21. 09. 2020 г. от 17.00ч. в заседателната зала на ул. Балша №18 / волейболната зала/ при следния Дневен ред: 1.Отчет за дейността на клуба през 2019 г. Финансов отчет…
Read more