Recent Posts by ivan

Обява за свикване на общо събрание на Сдружение “Централен Полицейски Волейболн Клуб”

Управителния съвет на сдружение„ Централен полицейски волейболен клуб“ на свое заседание проведено на 04.08.2020 г., свиква Общо събрание на клуба, което да се проведе на 21. 09. 2020 г. от 17.00ч. в заседателната зала на ул. Балша №18 / волейболната зала/ при следния Дневен ред: 1.Отчет за дейността на клуба през 2019 г. Финансов отчет…
Read more

Подновяване на тренировки след COVID-19

Здравейте от 01.06.2020 се подновяват тренировките за отборите участващи в първенствата администрирани от БФВ при спазване на всички противоепидемични мерки и преписания предписнани изисквани съгласно заповеди на Министерство на здравеопазването и Министерство на Спорта. Групите за начинаещи и подготвителни ще започнат 1 или 2 седмици по късно. За да бъдат допуснати състезателите на тренировка трябва…
Read more

Свикване на общо събрание на Сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб

Съгласно чл. 26, ал.1 от Устава на сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб се свиква Общо събрание. Събранието ще се проведе на 18 Ноември 2019 г. на стадион „Раковски“ кв. Иван Вазов, София, ул. „Балша“ 18 при следният ред: Промени в Устава на клуба – съобразно изискванията на ЗФБС Освобождаване на членове от общото събрание и…
Read more

Графици на тренировки за сезон 2017 – 2018

[mp_row] [mp_span col="12"] Това са предварителните графици за новият сезон, моля уроците и други занимания да бъдат съобразени с цел максимално посещаване на тренировките в съответната възрастова група. [/mp_span] [/mp_row]
Read more

Recent Comments by ivan

No comments by ivan yet.