Свикване на общо събрание на Сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб

Съгласно чл. 26, ал.1 от Устава на сдружение Централен Полицейски Волейболен Клуб се свиква Общо събрание.

Събранието ще се проведе на 18 Ноември 2019 г. на стадион „Раковски“ кв. Иван Вазов, София, ул. „Балша“ 18 при следният ред:

  1. Промени в Устава на клуба – съобразно изискванията на ЗФБС
  2. Освобождаване на членове от общото събрание и управителният съвет.
  3. Избор на нов управителен съвет и председател на клуба.
  4. Разни

 

 

гр. София, 14.10.2019

Comments are closed.